Wpływa azbestu na człowieka

Azbest jest znanym od czasów starożytnych budulcem charakteryzującym się dużą elastycznością, zdolnością do łączenia się z innymi spoiwami, wysoką izolacyjnością zarówno termiczną, jak i elektryczną oraz ognioodpornością.

Dzięki tym zaletom przez wiele lat stanowił najpopularniejszy składnik materiałów budowlanych mając zastosowanie w blisko trzech tysiącach produktów. Od 1997 roku jego używanie jest jednak ustawowo zakazane.

Wynika to z faktu, iż badania naukowe potwierdziły jego negatywny wpływ na organizm człowieka. Zagrożenie wynikające z kontaktu z azbestem wynika z jego włóknistej struktury, która sprawia, iż niewidzialne nitki krzemienia dostają się do dróg oddechowych człowieka wraz z powietrzem. Minerał o większej średnicy nie jest dla człowieka aż tak groźny, ponieważ zatrzymuje się w górnej części układu oddechowego, skąd wydalany jest przy pomocy rzęsek. Cienkie włókna azbestu sieją o wiele większe spustoszenie w organizmie. Do najczęstszych przypadłości pojawiających się w wyniku długotrwałego kontaktu z minerałem należą pylica azbestowa oraz międzybłoniak opłucnej i otrzewnej (a więc nowotwory o wyjątkowo wysokiej złośliwości, a, co za tym idzie, także śmiertelności), jednak znane są także przypadki raka płuc oraz łagodniejszych form chorobowych tego narządu.

Wbrew pozorom na śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje obcowania z azbestem narażone są nie tylko te osoby, które stykały się z nim w pracy, ale także ci ludzie, którzy stale mieli kontakt z produktami zawierającymi w swoim składzie niskie stężenie włókien tego materiału oraz wszyscy przebywający choćby krótkotrwale w obecności czegoś mającego ich wysokie stężenie. Oznacza to, że ryzykiem jest nawet chwilowe przebywanie w pobliżu miejsca nielegalnego składowiska odpadów azbestowych, a wymienione powyżej choroby pojawić się mogą w okresie nawet trzydziestu lat od dostania się nitek minerału do ludzkich dróg oddechowych.

W wyniku odkryć dokonanych w zakresie szkodliwości azbestu materiał szybko został wycofany z użycia, a w 2009 roku Rada Ministrów wprowadziła w życie uchwałę zapewniającą dofinansowanie do usuwania produktów azbestowych z terytorium Polski.