Warmińsko-mazurskie

  • Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42,