Śląskie

  • składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, zarządzane przez MPGK Sp. z o.o. w Świetochłowicach, pojemność około 88.000 m3
  • składowisko odpadów komunalnych w Knurowie, zarządzene przez PPHU “KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie, pojemność około 280.000 m3
  • składowisko odpadów poprodukcyjnych Zakładów Koksowniczych “Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej, pojemność około 2300 m3
  • składowisko odpadów azbestowych zarządzane przez Polskie Huty Stali S.A. Oddział Huta Katowice w Dąbrowie Hutniczej