Małopolskie

  • składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46
  • składowisko odpadów “za rz.Białą” w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8
  • składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow.olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa