Łódzkie

  • Składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez  EKO-BORUTA sp. z o.o , Zgierz ul. A. Struga 10
  • Mokre składowisko popiołu i żużla “Bagno-Lubień” Elektrownia “Bełchatów” S.A., Kleszczów / na potrzeby zakładu/