Dofinansowanie usuwania azbestu

Chętnie stosowany w budownictwie od lat sześćdziesiątych budulec, choć wycofany z użytku w 1997 roku nadal znajduje się w składzie wielu pokryć dachowych, rur kanalizacyjnych i wodociągowych oraz izolacji termicznych i elektrycznych w polskich nieruchomościach.

Odkąd odkryto, że ten posiadający wiele zalet minerał stanowi ogromne zagrożenie dla ludzkiego życia, rozpoczęto proces jego usuwania.

Dofinansowanie usunięcia azbestu

Ustawa, która weszła w życie 14 czerwca 1997 roku zakazała używania materiałów zawierających w sobie określone stężenie włókiem azbestu, pozostawiając jednak furtkę dla takich produktów, w których szkodliwy minerał w odpowiednich proporcjach wymieszany jest z innymi składnikami, takimi jak na przykład zaprawa cementowa. Jednocześnie wprowadzono także zarządzenie, w wyniku którego ekipy budowlane przeprowadzić musiały kontrolę instalacji zawierających azbest i usunięcie tych spośród nich, które były uszkodzone, przez co zagrażały życiu i zdrowiu mieszkańców posesji.

14 lipca 2009 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę ustanawiającą długoterminowy plan oczyszczania terytorium Polski z azbestu. Program rozpisany został na dwadzieścia trzy lata i zastąpił on poprzedni bazujący na tym samym celu.

Proces usuwania azbestu

Proces usuwania pokryć dachowych i innych instalacji na bazie azbestu jest stosunkowo kosztowny, jednak większość gmin umożliwia swoim mieszkańcom uzyskanie dofinansowania do demontażu w domkach jednorodzinnych. Zarówno to, kto może się ubiegać o dotację, jak i jej wysokość uzależnione są od uchwały podjętej przez Radę Gminy, jest to więc kwestia indywidualna. Starania o dofinansowanie na usuwanie azbestu rozpocząć więc powinniśmy od przejrzenia aktów prawnych wydawanych przez gminę. Tam znajdziemy informacje na temat tego, jaką formę pomocy możemy otrzymać oraz jakie dokumenty złożyć w urzędzie.

Eliminowanie źródeł azbestu z otoczenia ma kluczowe znaczenie dla ludzkiego zdrowia. Wdychanie niewidocznych włókien tego minerału prowadzi do szeregu poważnych chorób układu oddechowego, między innymi pylicy oraz raka płuc, a nowotwory te rozwinąć się mogą nawet trzydzieści lat po krótkim kontakcie z materiałami zawierającymi azbest.