Co to jest azbest?

Od przeszło dziesięciu lat nazwa „azbest” kojarzy się z czymś, co stanowi ogromne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Jednocześnie chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż jest to coś, co miało kiedyś ogromne znaczenie w budownictwie. Czym więc tak naprawdę jest ów złowrogo brzmiący azbest?

Pod pojęciem tym zawiera się surowiec służący do wyrobu materiałów budowlanych. Jego stosowanie rozpoczęło się w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku i było niezwykle popularne aż do roku 1997, kiedy to ustawowo zakazano używania produktów zawierających azbest.

Choć nazwy tej używa się w odniesieniu do kryształków minerałów, nie można powiedzieć, że odnosi się tylko do jednego kamienia bądź też ich grupy, jest to bowiem określenie ogółu takich minerałów krzemowych, które tworzą włókna.

Ogromną zaletą azbestu, która przyniosła mu niemal monopolistyczną popularność w dziedzinie budownictwa jest jego zdolność do łatwego łączenia się z innymi materiałami, a także odporność na działanie wysokich i niskich temperatur, ścieranie oraz działanie czynników chemicznych. Dodatkowo był on materiałem słynącym ze swojej ogniotrwałości oraz wyjątkowo niskiej ceny.

Dopiero naukowe potwierdzenie tezy, iż azbest jest materiałem wywołującym u ludzi nowotwory sprawił, że jego stosowanie zaczęto ograniczać, a następnie używanie azbestu zostało całkowicie zakazane. Obecnie trwają prace nad usuwaniem już zastosowanego materiału, a w procedurze tej uzyskać można wsparcie finansowe od gminy, na terenie której znajduje się dany budynek. Pieniądze pozyskane z tego źródła stanowią czterdzieści procent kosztów poniesionych podczas usuwania azbestu.